ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО


Философията на създаването и развитието на Центъра се опира на основни идеи на доц.д-р Аспарух Спиртов, кристализирали постепенно в един дълъг период от време.
Първите от тях са от 80-те години на 20 век, когато авторът формулира диалектиката на общочовешко, национално и етническо.
Синтезирано, това може да се формулира така:
 1. Общочовешкото е, образно казано, „тънкият лед”, върху който се гради съвременната планетарна цивилизация.
 2. Общочовешкото пронизва всички сфери на човешката дейност и се явява основния фундамент на съзидателната функция на човека.
 3. Общочовешкото не е само родовата същност на човека, обединяваща всички хора, живеещи на Земята.
  Това е позицията на всеки трезвомислещ човек в защита на живота, здравето и човешкото достойнство, независимо от пол, раса, цвят на кожата, религиозни убеждения.
 4. В сложната и все още недостатъчно изследвана диалектика, националното не може да бъде вън от общочовешкото, даже то е зависимо от второто.
  Но то е взаимосвързано, взаимнозависимо и взаимно си влияе с общочовешкото.
  Няма национално, без общочовешко. В противен случай този свят би бил алогичен, основаващ се само на някакви измислени ценности, стоящи вън от планетарната цивилизация.
 5. Етническото, като компонент на общочовешкото и националното, се явява „градиво” и на първото и на второто.
  Защото, етносът не може да стои вън от съвременния свят.
  Даже, нашата планетарна цивилизация, създадена от много етноси, и днес търси мястото на всеки един от тях в съвременното цивилизационно развитие.

   

Затова, по-нататъшното развитие на Европейския център за наука, образование и култура, се опира на този важен методологически фундамент, който позволява да се разкриват и прогнозират не само близките, но и по-далечни цели и перспективи на организацията.